Dicaris Sverige

Dicaris är ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av parasitiska infektioner och autoimmuna sjukdomar. Det verksamma ämnet i Dicaris kallas levamisol och det fungerar genom att stimulera immunsystemet och öka produktionen av vita blodkroppar. Dicaris kan också användas för att behandla vissa typer av cancer. Det är viktigt att ta Dicaris enligt läkarens ordination och följa alla instruktioner för att undvika biverkningar och säkerställa att behandlingen är effektiv.

Dosage
  • 150mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
5 tablets kr 302.41 kr 1512.04
15 tablets kr 172.83 kr 2592.40 kr 1943.73
30 tablets kr 112.82 kr 3384.57 kr 5687.69
60 tablets kr 79.82 kr 4789.04 kr 13355.46

Vad är Dicaris?

Dicaris är ett läkemedel som används för att behandla parasitiska infektioner och autoimmuna sjukdomar. Det verksamma ämnet i Dicaris kallas levamisol och det fungerar genom att stimulera immunsystemet och öka produktionen av vita blodkroppar.

Vilka sjukdomar behandlas med Dicaris?

Dicaris används främst för att behandla parasitiska infektioner och autoimmuna sjukdomar. Det kan också användas för att behandla vissa typer av cancer.

Hur tar man Dicaris?

Dicaris tas vanligtvis som en tablett och tas med eller utan mat. Det är viktigt att ta Dicaris enligt läkarens ordination och följa alla instruktioner för att undvika biverkningar och säkerställa att behandlingen är effektiv.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Dicaris?

De vanligaste biverkningarna av Dicaris inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och yrsel. Det är viktigt att informera din läkare om du upplever några biverkningar.

Kan Dicaris orsaka allergiska reaktioner?

Ja, det finns en risk för allergiska reaktioner med Dicaris. Det är viktigt att informera din läkare om du har några allergier eller om du upplever några tecken på en allergisk reaktion, såsom hudutslag, klåda eller svullnad i ansiktet eller halsen.

Kan Dicaris interagera med andra läkemedel?

Ja, Dicaris kan interagera med andra läkemedel, så det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Kan Dicaris användas under graviditet eller amning?

Dicaris bör inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att diskutera användningen av Dicaris med din läkare om du är gravid eller ammar.

Vad händer om jag missar en dos av Dicaris?

Om du missar en dos av Dicaris, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga doseringsschema.

Kan Dicaris användas av barn?

Ja, Dicaris kan användas av barn, men doseringen kan behöva justeras baserat på barnets ålder och vikt. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering.

Varför är det viktigt att inte sluta ta Dicaris utan att rådfråga läkare?

Det är viktigt att inte sluta ta Dicaris utan att rådfråga din läkare eftersom det kan leda till att sjukdomen återkommer eller förvärras. Din läkare kan också behöva gradvis minska dosen av Dicaris innan du slutar helt för att undvika biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.