Edarbi Sverige

Edarbi är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den aktiva substansen i Edarbi kallas azilsartan och den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Edarbi fungerar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket leder till avslappning av blodkärlen och minskat blodtryck.

Dosage
  • 40mg
  • 80mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 61.74 kr 1852.20
60 tablets kr 52.84 kr 3170.37 kr 534.03
90 tablets kr 50.66 kr 4559.73 kr 996.87
120 tablets kr 47.50 kr 5699.74 kr 1709.05
180 tablets kr 42.35 kr 7623.46 kr 3489.73
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 70.05 kr 2101.55
60 tablets kr 68.87 kr 4132.22 kr 70.87
90 tablets kr 65.31 kr 5877.90 kr 426.75
120 tablets kr 63.53 kr 7623.46 kr 782.74
180 tablets kr 61.16 kr 11007.96 kr 1601.34

Vad är Edarbi och vad används det för?

Edarbi är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den aktiva substansen i Edarbi kallas azilsartan och den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Edarbi fungerar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket leder till avslappning av blodkärlen och minskat blodtryck.

Hur ska jag ta Edarbi?

Edarbi ska tas en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Det kan tas med eller utan mat. Följ alltid läkarens instruktioner och läs bipacksedeln noga innan du tar Edarbi.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig av Edarbi?

De vanligaste biverkningarna av Edarbi är yrsel, huvudvärk, trötthet och illamående. Andra möjliga biverkningar inkluderar diarré, förstoppning, muskelsmärta och hosta. Om du upplever allvarliga biverkningar som bröstsmärta, andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet, sök omedelbart läkarvård.

Kan jag ta Edarbi om jag är gravid eller ammar?

Nej, Edarbi ska inte tas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du ammar, ska du rådfråga din läkare innan du tar Edarbi.

Kan jag ta andra mediciner samtidigt som Edarbi?

Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel. Vissa mediciner kan interagera med Edarbi och öka risken för biverkningar.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Edarbi?

Om du missar en dos av Edarbi, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta bara nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Edarbi?

Det är bäst att undvika alkohol medan du tar Edarbi, eftersom alkohol kan öka biverkningarna av läkemedlet och minska dess effektivitet.

Hur länge ska jag ta Edarbi?

Du ska ta Edarbi så länge din läkare ordinerar det. Det är viktigt att fortsätta ta medicinen även om du känner dig bättre, eftersom högt blodtryck vanligtvis inte ger några symtom.

Kan jag köra bil eller använda maskiner medan jag tar Edarbi?

Edarbi kan orsaka yrsel eller trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Var försiktig när du utför aktiviteter som kräver hög koncentration och reaktionsförmåga.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har tagit för mycket Edarbi?

Om du tror att du har tagit för mycket Edarbi, sök omedelbart läkarvård eller kontakta Giftinformationscentralen. Symtom på överdosering kan inkludera yrsel, illamående, kräkningar och svimning.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.