Fasigyn Sverige

Fasigyn är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tinidazol. Det används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier och parasiter, såsom trichomonas och giardia. Fasigyn fungerar genom att förstöra DNA i dessa organismer, vilket leder till deras död. Det är vanligtvis tillgängligt som tabletter och tas vanligtvis en gång om dagen under en vecka.

Dosage
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 29.11 kr 1746.52 kr 177.84
90 tablets kr 23.37 kr 2102.95 kr 783.58
120 tablets kr 21.39 kr 2566.42 kr 1282.29
180 tablets kr 20.40 kr 3671.52 kr 2101.55

Vad är Fasigyn och vad används det för?

Fasigyn är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tinidazol. Det används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier och parasiter, såsom trichomonas och giardia.

Hur fungerar Fasigyn?

Fasigyn fungerar genom att förstöra DNA i de bakterier och parasiter som orsakar infektionen. Detta leder till att organismerna dör och infektionen försvinner.

Vilka biverkningar kan Fasigyn orsaka?

Vanliga biverkningar av Fasigyn inkluderar illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel och metallsmak i munnen. Mindre vanliga biverkningar inkluderar allergiska reaktioner, förändringar i blodbilden och neurologiska symtom.

Hur ska Fasigyn tas?

Fasigyn tas vanligtvis som tabletter och tas en gång om dagen under en vecka. Det är viktigt att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag och att fullfölja hela behandlingen även om symptomen försvinner tidigare.

Kan Fasigyn tas under graviditet eller amning?

Fasigyn ska inte tas under graviditetens första trimester och bör endast användas under senare delen av graviditeten om det är absolut nödvändigt. Det är oklart om Fasigyn passerar över i bröstmjölk och amning bör därför undvikas under behandlingen.

Kan Fasigyn tas av personer med lever- eller njursjukdomar?

Personer med allvarliga lever- eller njursjukdomar bör undvika att ta Fasigyn eller ta det med försiktighet under övervakning av en läkare.

Kan Fasigyn interagera med andra läkemedel?

Ja, Fasigyn kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel och vissa antidepressiva medel. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan behandlingen påbörjas.

Finns det några särskilda försiktighetsåtgärder som bör vidtas under behandlingen med Fasigyn?

Under behandlingen med Fasigyn bör alkohol undvikas eftersom det kan orsaka en kraftig reaktion som kan leda till illamående, kräkningar och huvudvärk. Det är också viktigt att undvika sexuell aktivitet under behandlingen för att förhindra spridning av infektionen.

Vilka är de vanligaste indikationerna för att använda Fasigyn?

Fasigyn används vanligtvis för att behandla infektioner orsakade av trichomonas och giardia. Det kan också användas för att behandla andra typer av infektioner som orsakas av bakterier och parasiter, men detta beslutas vanligtvis av en läkare baserat på patientens specifika situation.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.