Catapres Sverige

Catapres är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen klonidin. Det används för att behandla högt blodtryck och vissa andra tillstånd som exempelvis ADHD och abstinenssymptom vid opioidberoende. Klonidin fungerar genom att minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket leder till en minskning av hjärtfrekvensen och blodtrycket.

Dosage
  • 100mcg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 20.78 kr 1246.54 kr 676.53
90 tablets kr 15.83 kr 1424.69 kr 1459.91
180 tablets kr 8.90 kr 1602.85 kr 4166.37

Vad är Catapres och vad används det för?

Catapres är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen klonidin. Det används för att behandla högt blodtryck och vissa andra tillstånd som exempelvis ADHD och abstinenssymptom vid opioidberoende.

Hur fungerar Catapres?

Klonidin, den aktiva substansen i Catapres, fungerar genom att minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket leder till en minskning av hjärtfrekvensen och blodtrycket.

Vilka är biverkningarna av Catapres?

Biverkningar av Catapres kan inkludera trötthet, yrsel, torr mun, förstoppning, illamående, huvudvärk, sömnighet, mardrömmar och en minskning av sexlusten.

Hur ska jag ta Catapres?

Catapres tas vanligtvis två till tre gånger om dagen, med eller utan mat. Det är viktigt att följa läkarens doseringsanvisningar noggrant.

Kan jag ta Catapres om jag är gravid eller ammar?

Det rekommenderas inte att ta Catapres under graviditet eller amning. Rådfråga din läkare om alternativa behandlingar.

Kan jag köra bil när jag tar Catapres?

Klonidin kan orsaka trötthet och yrsel, så det är viktigt att vara försiktig när man kör eller hanterar maskiner.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Catapres?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol när man tar Catapres, eftersom alkohol kan öka biverkningarna av läkemedlet.

Kan jag sluta ta Catapres plötsligt?

Det är inte rekommenderat att plötsligt sluta ta Catapres, eftersom det kan leda till ökad risk för högt blodtryck och andra biverkningar. Rådfråga din läkare om hur du ska minska dosen gradvis.

Vilka läkemedel kan interagera med Catapres?

Catapres kan interagera med andra läkemedel, inklusive betablockerare, antidepressiva medel och vissa smärtstillande medel. Rådfråga din läkare om eventuella interaktioner.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Catapres?

Om du missar en dos av Catapres, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.