Floxin Sverige

Generisk Floxin är en antibiotika i gruppen fluorokinoloner. Det används för att behandla bakterieinfektioner som orsakar bronkit, lunginflammation, klamydia, gonorré, hudinfektioner, urinvägsinfektioner, etc.

Dosage
  • 100mg
  • 200mg
  • 300mg
  • 400mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.30 kr 819.03
60 tablets kr 17.81 kr 1068.39 kr 569.68
90 tablets kr 15.83 kr 1424.69 kr 1032.41
120 tablets kr 13.36 kr 1602.85 kr 1673.29
180 tablets kr 10.69 kr 1923.40 kr 2990.81
360 tablets kr 9.70 kr 3490.91 kr 6337.50
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.68 kr 890.34
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 462.83
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 1068.17
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 1709.16
180 tablets kr 12.67 kr 2279.70 kr 3062.33
360 tablets kr 10.69 kr 3847.22 kr 6836.85
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 58.18 kr 1745.35
60 tablets kr 42.75 kr 2564.71 kr 925.99
90 tablets kr 32.06 kr 2885.36 kr 2350.68
120 tablets kr 28.50 kr 3419.72 kr 3561.68
180 tablets kr 25.33 kr 4559.73 kr 5912.36
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 61.74 kr 1852.20
60 tablets kr 46.90 kr 2814.06 kr 890.34
90 tablets kr 34.04 kr 3063.41 kr 2493.19
120 tablets kr 29.98 kr 3597.87 kr 3810.92
180 tablets kr 26.32 kr 4737.88 kr 6375.31

Vad är Floxin och vad används det för?

Floxin är ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner i kroppen. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier och kan användas för att behandla infektioner i urinvägarna, lungorna, öronen och huden.

Hur ska jag ta Floxin?

Floxin ska tas enligt läkarens instruktioner. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna och ta hela behandlingen, även om symtomen förbättras. Floxin kan tas med eller utan mat, men det är bäst att ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Vilka biverkningar kan Floxin orsaka?

Floxin kan orsaka biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och yrsel. Det kan också orsaka svårare biverkningar som muskelsmärta, ledsmärta, svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter och hudutslag. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever några av dessa symtom.

Kan jag ta Floxin om jag är gravid eller ammar?

Floxin kan vara skadligt för fostret och bör inte tas under graviditeten. Det är också okänt om Floxin passerar över i bröstmjölk, så det är bäst att undvika att ta det när man ammar. Rådfråga din läkare om alternativa behandlingsalternativ om du är gravid eller ammar.

Kan Floxin orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Floxin kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som hudutslag, klåda, svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter eller yrsel efter att ha tagit Floxin, kontakta din läkare omedelbart.

Kan Floxin interagera med andra mediciner?

Ja, Floxin kan interagera med vissa mediciner, inklusive warfarin, teofyllin och antacida som innehåller magnesium eller aluminium. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du tar några andra mediciner innan du börjar ta Floxin.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Floxin?

Om du missar en dos av Floxin, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsplan. Ta inte extra medicin för att kompensera för en missad dos.

Kan Floxin orsaka problem med mina njurar?

Ja, Floxin kan orsaka njurproblem hos vissa personer. Om du har en historia av njurproblem, rådfråga din läkare innan du börjar ta Floxin. Din läkare kan behöva övervaka din njurfunktion med regelbundna blodprov.

Var kan jag få mer information om Floxin?

För mer information om Floxin, rådfråga din läkare eller apotekspersonal. Du kan också läsa bipacksedeln som medföljer läkemedlet eller söka information på internet från pålitliga källor.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.