Pradaxa Sverige

Pradaxa hjälper till att motverkar att trombocyter i ditt blod fastnar i varandra och skapar en blodpropp. Pradaxa används för att motverka blodproppar och minskar risken för stroke i personer med vissa problem med hjärtrytmen. Pradaxa används också för att motverka blodproppar i blodkärlen i benen (DVT), eller i kärlen i lungorna (PE).

Dosage
  • 75mg
  • 110mg
  • 150mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 192.47 kr 1924.68
20 tablets kr 171.10 kr 3422.00 kr 427.36
30 tablets kr 158.04 kr 4741.05 kr 1032.99
60 tablets kr 147.34 kr 8840.69 kr 2707.40
90 tablets kr 137.05 kr 12334.26 kr 4987.87
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 192.47 kr 1924.68
20 tablets kr 180.01 kr 3600.28 kr 249.09
30 tablets kr 169.92 kr 5097.49 kr 676.55
60 tablets kr 157.45 kr 9446.75 kr 2101.34
90 tablets kr 147.74 kr 13296.87 kr 4025.26
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 210.30 kr 2102.95
20 tablets kr 201.40 kr 4028.07 kr 177.84
30 tablets kr 174.67 kr 5240.09 kr 1068.78
60 tablets kr 169.33 kr 10159.73 kr 2457.99
90 tablets kr 157.25 kr 14152.45 kr 4774.14

Vad är Pradaxa och vad används det för?

Pradaxa är ett läkemedel som används för att minska risken för blodproppar och stroke hos personer med förmaksflimmer. Det verksamma ämnet i Pradaxa kallas dabigatran etexilat och det fungerar genom att hämma koagulationsfaktor IIa, vilket minskar blodets förmåga att koagulera. Detta minskar risken för blodproppar och stroke.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Pradaxa?

De vanligaste biverkningarna av Pradaxa inkluderar illamående, diarré och magont. Andra biverkningar kan inkludera huvudvärk, yrsel och trötthet.

Hur tas Pradaxa?

Pradaxa tas vanligtvis två gånger om dagen med eller utan mat. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och att inte plötsligt sluta ta läkemedlet utan att först rådfråga läkaren.

Vilka läkemedel kan interagera med Pradaxa?

Vissa läkemedel kan interagera med Pradaxa och öka risken för blödning. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, kosttillskott och örter.

Kan Pradaxa tas under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Pradaxa kan skada ett ofött barn eller om det kan överföras till bröstmjölk. Det är viktigt att diskutera användningen av Pradaxa med läkaren om du är gravid eller ammar.

Vad händer om jag missar en dos av Pradaxa?

Om en dos av Pradaxa missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det är nära nästa doseringstillfälle, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga doseringen återupptas.

Kan Pradaxa orsaka blödning?

Ja, Pradaxa kan öka risken för blödning, inklusive allvarliga blödningar. Om en person upplever ovanliga eller allvarliga blödningar, ska läkare kontaktas omedelbart.

Kan Pradaxa tas tillsammans med alkohol?

Det är inte rekommenderat att ta Pradaxa tillsammans med alkohol eftersom det kan öka risken för blödning.

Hur länge ska man ta Pradaxa?

Det är vanligtvis upp till läkaren att bestämma hur länge en person ska ta Pradaxa. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och att inte plötsligt sluta ta läkemedlet utan att först rådfråga läkaren.

Vad ska man göra om man överdoserar på Pradaxa?

Om en person misstänker att de har tagit för mycket Pradaxa, ska de omedelbart kontakta läkare eller sjukhus. Överdosering av Pradaxa kan öka risken för blödning och andra allvarliga biverkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.