Vibramycin Sverige

Generisk Vibramycin används för att behandla vissa typer av bakterieinfektioner. Det kan användas tillsammans med andra mediciner för att behandla akne eller vissa typer av amöbainfektioner. Det kan användas för att förebygga vissa typer av malaria hos resenärer som ska besöka malaria-infekterade områden för mindre ån 4 månader och för att förebygga eller bromsa fortskridandet av mjältbrand efter exponering. Generisk Vibramycin är en tetracyklin-antibiotika. Det fungerar genom att sakta ner tillväxten av bakterier, och låta immunförsvaret förstöra dem.

Dosage
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 38.02 kr 1140.45
60 tablets kr 23.76 kr 1425.65 kr 855.26
90 tablets kr 19.41 kr 1746.52 kr 1674.84
120 tablets kr 15.45 kr 1853.44 kr 2708.37
180 tablets kr 12.67 kr 2281.23 kr 4561.48
360 tablets kr 10.69 kr 3849.79 kr 9835.63

Vad är Vibramycin och vad används det för?

Vibramycin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, inklusive lung-, urin-, och hudinfektioner. Det verkar genom att hindra bakterierna från att producera proteiner som är nödvändiga för deras tillväxt och överlevnad. Vibramycin tillhör en grupp av antibiotika som kallas tetracykliner.

Hur ska jag ta Vibramycin?

Vibramycin ska tas enligt läkarens eller apotekspersonalens instruktioner. Vanligtvis tas det som en tablett med vatten, med eller utan mat. Det är viktigt att ta hela dosen och inte avbryta behandlingen även om symptomen förbättras.

Vilka biverkningar kan Vibramycin orsaka?

Vanliga biverkningar av Vibramycin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel och trötthet. Sällsynta men allvarliga biverkningar kan inkludera allergiska reaktioner, hudutslag, leverproblem och problem med njurarna.

Kan jag ta Vibramycin om jag är gravid eller ammar?

Vibramycin är inte rekommenderat för gravida kvinnor eller kvinnor som ammar eftersom det kan skada fostret eller överföras till bröstmjölk.

Kan Vibramycin interagera med andra läkemedel?

Ja, Vibramycin kan interagera med andra läkemedel, inklusive antacida, järnpreparat och andra antibiotika. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel du tar innan du tar Vibramycin.

Hur länge ska jag ta Vibramycin?

Längden på behandlingen med Vibramycin beror på typen av infektion och hur allvarlig den är. Vanligtvis tas det under 7 till 14 dagar.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Vibramycin?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol när man tar Vibramycin eftersom det kan öka risken för biverkningar, inklusive illamående och kräkningar.

Kan Vibramycin orsaka tandproblem?

Ja, Vibramycin kan orsaka missfärgning av tänderna hos barn under 8 år. Det kan också orsaka tandproblem hos vuxna om det tas under en längre tid.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Vibramycin?

Om du missar en dos av Vibramycin ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med din vanliga doseringsschema.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Vibramycin?

Om du upplever allvarliga biverkningar av Vibramycin, inklusive allergiska reaktioner, hudutslag eller problem med lever eller njurar, ska du omedelbart söka läkarvård.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.