Apixaban Sverige

Apixaban används för att minska risken för stroke eller blodpropp hos personer med hjärtrytmstörning som kallas förmaksflimmer. Apixaban minskar risken för att bilda en blodpropp i benen och lungorna hos personer som just har haft höft-eller knäbyteskirurgi. Apixaban behandlar blodproppar i venerna i benen (DVT-djup ventrombos) eller lungor (lungemboli), och minskar risken för att de inträffar igen.

Dosage
  • 2.5mg
  • 5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 169.92 kr 5097.49
60 tablets kr 147.34 kr 8840.69 kr 1354.29
90 tablets kr 126.35 kr 11371.75 kr 3920.71
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 190.12 kr 5703.55
60 tablets kr 157.45 kr 9446.75 kr 1960.36
90 tablets kr 137.05 kr 12334.26 kr 4776.40

Vad är Apixaban och vad används det för?

Apixaban är en antikoagulantia medicin som används för att förhindra blodproppar och minska risken för stroke och lungemboli. Det används också för att behandla djup ventrombos och lungemboli samt för att minska risken för återkommande blodproppar.

Hur tas Apixaban?

Apixaban tas vanligtvis som en tablett en eller två gånger om dagen. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte ändra dosen utan att rådfråga läkare.

Vilka är biverkningarna av Apixaban?

Vanliga biverkningar av Apixaban inkluderar blåmärken, näsblod, illamående och trötthet. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera magbesvär, huvudvärk och yrsel. Om några allvarliga biverkningar uppstår, såsom blödning eller allergiska reaktioner, bör läkare kontaktas omedelbart.

Kan Apixaban tas under graviditet eller amning?

Apixaban rekommenderas inte under graviditet eller amning. Om en kvinna tar Apixaban och blir gravid eller planerar att bli gravid, bör hon rådfråga sin läkare.

Kan Apixaban interagera med andra mediciner?

Ja, Apixaban kan interagera med andra mediciner, inklusive blodförtunnande medel, antiinflammatoriska läkemedel och vissa antibiotika. Det är viktigt att informera läkaren om alla mediciner som tas för att undvika potentiella interaktioner.

Vad ska man göra om man missar en dos av Apixaban?

Om en dos av Apixaban missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det är nära nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga dosen tas vid nästa planerade tidpunkt.

Hur länge ska Apixaban tas?

Längden på Apixaban-behandlingen beror på patientens tillstånd och läkarens rekommendationer. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte avbryta behandlingen utan att rådfråga läkare.

Kan Apixaban orsaka blödning?

Ja, Apixaban kan orsaka blödning, inklusive allvarliga blödningar. Om några allvarliga biverkningar uppstår, såsom blödning eller allergiska reaktioner, bör läkare kontaktas omedelbart.

Vad ska man göra om man upplever biverkningar av Apixaban?

Om några biverkningar av Apixaban uppstår, bör läkare kontaktas för rådgivning. Om några allvarliga biverkningar uppstår, såsom blödning eller allergiska reaktioner, bör läkare kontaktas omedelbart.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.