Aggrenox Sverige

Aggrenox är en medicin som innehåller acetylsalicylsyra och dipyridamol och används för att minska risken för blodproppar hos personer som har haft en stroke eller transient ischemisk attack (TIA).

Dosage
  • 25mg + 200mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.96 kr 1318.73
60 tablets kr 32.08 kr 1924.68 kr 712.77
90 tablets kr 27.33 kr 2459.50 kr 1496.67
120 tablets kr 24.95 kr 2994.21 kr 2280.69
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 4062.56
360 tablets kr 17.53 kr 6309.62 kr 9515.08

Vad är Aggrenox?

Aggrenox är en medicin som innehåller två aktiva ingredienser, acetylsalicylsyra och dipyridamol. Dessa två ingredienser fungerar tillsammans för att förhindra blodproppar hos personer som har haft en stroke eller transient ischemisk attack (TIA).

Hur fungerar Aggrenox?

Aggrenox fungerar genom att minska blodets förmåga att koagulera, vilket minskar risken för blodproppar. Acetylsalicylsyra verkar genom att hämma produktionen av prostaglandiner, som är kemikalier som kan orsaka inflammation och smärta. Dipyridamol verkar genom att öka blodflödet genom blodkärlen och minska risken för blodproppar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Aggrenox?

De vanligaste biverkningarna av Aggrenox är huvudvärk, yrsel, magbesvär, illamående, kräkningar och diarré. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera allergiska reaktioner, blödningar och blåmärken.

Vilka är de allvarliga biverkningarna av Aggrenox?

De allvarliga biverkningarna av Aggrenox kan inkludera blödningar, sår i magen eller tarmen, leverskador och allergiska reaktioner. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Vilka är de vanligaste interaktionerna med Aggrenox?

Aggrenox kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, blodsockersänkande medel och vissa antidepressiva medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Vilka är rekommenderade doseringen av Aggrenox?

Den vanliga doseringen av Aggrenox är en kapsel två gånger om dagen. Din läkare kan justera din dosering baserat på din hälsa och andra faktorer.

När ska jag inte ta Aggrenox?

Du bör inte ta Aggrenox om du är allergisk mot någon av dess ingredienser, om du har en aktiv blödning eller om du har en historia av magsår eller gastrointestinal blödning. Innan du tar Aggrenox, informera din läkare om du har några hälsoproblem eller tar några andra läkemedel.

Kan jag ta Aggrenox under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Aggrenox kan påverka fostret eller om det passerar över i bröstmjölk. Innan du tar Aggrenox under graviditet eller amning, diskutera med din läkare om fördelarna och riskerna med läkemedlet.

Vilka är fördelarna med att ta Aggrenox?

Fördelarna med att ta Aggrenox inkluderar minskad risk för blodproppar hos personer som har haft en stroke eller transient ischemisk attack. Aggrenox kan också minska risken för hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.